Vytvořte si své vlastní NetStránky!
Stránky rychle a jednoduše i bez znalosti HTML.
Zaregistrujte se
Přihlášení

Podmínky

 1. Server waudit.cz je server provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673 (plátce DPH) dále jen provozovatel.
 2. Na tomto serveru lze bezplatně zřídit úživatelský účet dále jen "uživatel".

Návštěvník webu waudit.cz (registrovaný i neregistrovaný)

 1. Veškeré přístupy na tento web (waudit.cz) jsou logovány přes standartní log webového serveru. Toto logování je nezbytné k zajištění chodu serveru, ochranu před DDOS, ochranu před dalšími typy útoků, zvýšení bezpečnosti uložených osobních dat, apod. Tento log obsahuje z osobních údajů pouze IP adresu.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah cílových stránek uživatelů ani za jejich funkčnost.

Registrovaný uživatel webu waudit.cz

 1. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 2. Zpracovávané osobní údaje registrovaných uživatelů
  • IP adresa
  • emailová adresa
  • heslo - uloženo v hashovaném tvaru
 3. Provozovatel umožnuje uživateli vést v rámci svého uživatelského účtu webové servery, kterým následně poskytuje monitoring návštěvnosti.
 4. Monitoring návštěvnosti je poskytován zdarma a bez nároku na funkčnost.
 5. Uživatel může kdykoli požádat o odstranení účtu a uložených statistik. Požavek bude oveřen skrze email uvedený v systému. K vymazaní dat dojde v nejbližším možném čase, požadavek samotný však může být archivován k prokázání, že byl proveden.
 6. Provozovatel nenese odpovednost za možný únik dat získaných během poskytování služeb, uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány zdarma a že není dovoleno používat monitoring návštěvnosti na webových stránkách, které generují zisk.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kompletně uživatele a jeho weby, statistiky bez udání důvodů.
 8. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb waudit.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb waudit.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 9. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách serveru waudit.cz nebo službách provozovaných provozovatelem serveru waudit.cz.
 10. Uživatel monitoringu prohlašuje, že má všechna povolení nutná v dané zemi a dle dané legislativy k monitorování návštěvnosti stránek, na které umistujě kód počítadla.

Všichni včetně návštěvníků webů s umístěným kódem počítadla waudit.cz

 1. Monitoring návštěvnosti nepoužívá na straně počítadla žádná cookies ani neukládá IP adresy (pouze anonymizovanou/agregovanou IP adresu - poslední octet/číslice IP adresy uložen s dělitelností 8, IP adresa je využívána pouze ke zjištění země návštěvníka a zajištění unikátnosti počítání návštěv - hash IP adresy s dalšími údaji).
 2. Na straně počítadla nedochází k shromažďování ani uchovávání osobních údajů.

Ostatní

 1. V případě, že by došlo ke změně provozovatele tohoto projektu (prodeji) je současný provozovatel oprávněn předat veškerá data kupujícímu, který je oprávněn je používat dle těchto podmínek, následně do 30 dnů od prodeje je minulý provozovatel povinnen veškerá data smazat.
 2. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění měnit.