Vytvořte si své vlastní NetStránky!
Stránky rychle a jednoduše i bez znalosti HTML.
Zaregistrujte se
Přihlášení

Podmínky

 1. Server waudit.cz je server provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673 (plátce DPH) dále jen provozovatel.
 2. Na tomto serveru lze bezplatně zřídit úživatelský účet dále jen "uživatel", uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 3. Provozovatel umožnuje uživateli vést v rámci svého uživatelského účtu webové servery, kterým následně poskytuje monitoring návštěvnosti.
 4. Monitoring návštěvnosti je poskytován zdarma a bez nároku na funkčnost.
 5. Uživatel může kdykoli požádat o odstranení účtu a uložených statistik. Požavek bude oveřen skrze email uvedený v systému. K vymazaní dat dojde v nejbližším možném čase, nekterá data budou však z technických důvodů smazána nejdříve za 24 hodin.
 6. Provozovatel nenese odpovednost za možný uník dat získaných během poskytování služeb.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kompletně uživatele a jeho weby, statistiky bez udání důvodů.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za cílové stránky.
 9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb waudit.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb waudit.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 10. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 11. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách serveru waudit.cz nebo službách provozovaných provozovatelem serveru waudit.cz.
 12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění měnit.
 13. Monitoring návštěvnosti nepoužívá na straně počítadla žádné cookies ani neukládá IP adresy (pouze anonymizovanou/agregovanou IP adresu - poslední octet/číslice IP adresy uložen s dělitelností 8 a to jen na dobu maximálně 24 hodin, IP adresa je využívána pouze ke zjištění země návštěvníka a zajištění unikátnosti počítání návštěv - hash IP adresy s dalšími údaji).
 14. Uživatel monitoringu prohlašuje, že má všechna povolení nutná v dané zemi a dle dané legislativy k monitorování návštěvnosti stránek, na které umistujě kód počítadla.
 15. V případě, že by došlo ke změnen provozovatele tohoto projektu (prodeji) je současný provozovatel oprávněn předat veškerá data kupujícímu, který je oprávněn je používat dle těchto podmínek, následně do 30 dnů od prodeje je minulý provozovatel povinnen veškerá data smazat.