Vytvořte si své vlastní NetStránky!
Stránky rychle a jednoduše i bez znalosti HTML.
Zaregistrujte se
Přihlášení

Podmínky

 1. Server waudit.cz je server provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673 (plátce DPH) dále jen provozovatel.
 2. Na tomto serveru lze bezplatně zřídit úživatelský účet.
 3. Provozovatel umožnuje uživateli vést v rámci svého uživatelského účtu webové servery, kterým následně poskytuje monitoring návštěvnosti.
 4. Monitoring návštěvnosti je poskytován zdarma.
 5. Provozovatel nenese odpovednost za možný uník dat získaných během poskytování služeb.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kompletně uživatele a jeho weby, statistiky bez udání důvodů.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za cílové stránky.
 8. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb waudit.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb waudit.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 9. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 10. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách serveru waudit.cz nebo službách provozovaných provozovatelem serveru waudit.cz.
 11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění měnit.